Tác giả: Phan Ngọc

Thể hiện: NSUT Rơ Chăm Phiang

 

NSUT Rơ Chăm Phiang hay Rơ Chăm Pheng (sinh 1960) ở Ia Phôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Bà là người dân tộc Gia rai. Bà tốt nghiệp thanh nhạc chính quy tại Nhạc viện Hà Nội, tu nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky. Sở trường của bà là dân ca và tình ca Tây Nguyên.


BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao