VOV4.VN - Là địa bàn vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỉnh Yên Bái cũng gặp những vướng mắc ban đầu khi triển khai thực hiện Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 433 của Uỷ ban Dân tộc. Song, những vướng mắc đó cũng dần được tháo gỡ khi có được sự ủng họ, đồng lòng của người dân. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 10/9/2021)

Sau khi thực hiện Quyết định số 861, toàn tỉnh có trên 144.300 người không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Việt Phú/VOV4

 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao