VOV4.VN - Xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, huy động sức dân, biết đoàn kết toàn dân thì dù khó khăn đến mấy, an ninh biên giới cũng vẫn được bảo vệ vẹn toàn. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 22/11/2021)

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Trịnh Tường, BÐBP Lào Cai vượt suối đưa học sinh đến trường. Ảnh: nhandan.com.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao