VOV4.VN - Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền đã được tiến hành, trong đó nổi bật là chiếc loa phóng thanh.(Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 6/5/2021)

Những chiếc loa phóng thanh di động trong tuyên truyền bầu cử.

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao