VOV4.VN- Ngoài các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách thì cũng phải kể đến vai trò và hiệu quả của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Nguồn vốn vay này tuy ít nhưng nó đã đóng góp một phần không nhỏ cho hội viên nông dân, từ đó có có sở để triển khai các mô hình kinh tế của mình. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/6/2022)

Từ nguồn quỹ hỗ trợ nồng dân nhiều hội viên đã phát triển vươn lên thoát nghèo. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao