VOV4.VN - Chương trình Dân tộc phát triển đầu tiên của năm mới 2021 đánh giá sức cạnh tranh của nông nghiệp miền núi trong bối cảnh hội nhập, giải pháp phát huy lợi thế và tận dụng cơ hội trước các hiệp định quốc tế được ký kết. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 1/1/2021)

 
Nhãn Sơn La tham gia các hội chợ

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao