VOV4.VN - Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Chủ thể của chương trình là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh, các tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện trong định hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 8/4/2021)

Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm giải quyết nhiều vấn đề ở nông thôn. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao