VOV4.VN - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các địa phương vùng DTTS, vùng biên giới luôn quan tâm đến công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, qua đó các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào đã được giữ gìn và phát huy. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 24/11/2021)

 

Điệu múa của người Si la. Nguồn ảnh: Đài truyền hình Điện Biên

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao