VOV4.VN - Nhiều năm qua, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Đảng và Chính phủ, cộng đồng các dân tộc thiểu số cũng đã tự phát huy nội lực, trí tuệ, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu về kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 4/12/2020)

Đại biểu tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ 2 chụp ảnh lưu niệm.

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao