VOV4.VN - Niê Thanh Mai, người con của buôn làng Ê Đê ở Đắc Lắc, Chủ tịch hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc có những tác phẩm rất “đời”, có lúc đau đớn, khi lại thư thái bình an để rồi như những giọt sương lặng lẽ rơi xuống tâm hồn bạn đọc một cách bình dị. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 10/9/2021)

Nhà văn Niê Thanh Mai

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao