VOV4.VN - Nhà hàng, bếp ăn tập thể bị đóng cửa, hoạt động giao thương hàng hóa giữa các địa phương phải tạm dừng khiến nông sản không tìm được đầu ra. Đó là những điều dễ thấy từ thị trường nông sản mỗi khi dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt là khi đợt bùng dịch lại trúng vào thời điểm thu hoạch của những vùng nông nghiệp trọng tâm trên cả nước. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 6/4/2021)

Nông sản khó tiêu thụ nếu như dịch bệnh tiếp tục xảy ra. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao