VOV4.VN - Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã và đang khiến cho bức tranh nông thôn ở nhiều bản làng - buôn sóc có thêm những nét sáng mới, đáng phấn khởi. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 14/1/2022)

Kon Tum lan tỏa việc làm tốt để xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Khoa Điềm

Thanh Tâm/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao