VOV4.VN - Với người Sán Chỉ ở Quảng Ninh, người được nhận là bố mối thường là người không cùng họ hàng. Bởi họ quan niệm: người trong dòng tộc là người thân của nhau rồi, không thể tùy tiện nhờ làm ông mối được. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 14/7/2021)

Một đám nhận cha mẹ nuôi ở xã Húc Động. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao