Cập nhật ngày: 6/1/2022

VOV4.VN - Với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh Sơn La đã tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ để đầu tư xây dựng hạ tầng miền núi, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Từ sự hỗ trợ của chính sách dân tộc và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu, gia đình bà Sùng Thị Giá, ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu được vay vốn sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay, gia đình bà Giá đã trồng 200 cây cam, chăn nuôi lợn, gà thả vườn. Từ năm 2019 đến nay, gia đình thu hoạch, xuất bán từ 4 đến 5 tấn cam, hàng trăm con gà, hàng chục con lợn mỗi năm, kinh tế, đời sống gia đình ngày càng nâng lên.

So với thu nhập bấp bênh, bữa đói bữa no từ nhiều năm trước, thì nay cuộc sống của gia đình đã ổn định và khá hơn nhiều, gia đình cũng yên tâm lao động sản xuất.

Đồng bào vùng cao được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh leo.

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu có 15 bản, tiểu khu, dân tộc thiểu số chiếm 90%. Nhờ các chương trình, chính sách hỗ trợ về xóa đói, giảm nghèo như: Chương trình 30a, chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; hàng năm xã có nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,4%.

Ông Bàn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cho biết: Nhờ có chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con có sự thay đổi và phát triển đáng kể, đỡ khó khăn hơn so với các năm trước, nhiều hộ đã có của ăn của để, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt gia đình. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo để tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bà con nhân dân thoát nghèo.

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Từ năm 2020 đến nay, với kinh phí từ nguồn vốn chương trình 135 trên 12,7 tỷ đồng, huyện Yên Châu đã đầu tư xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống điện - trường - trạm  để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đến nay, các tuyến đường giao thông liên xã, liên bản được bê tông hóa; hơn 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 97% số hộ được xem truyền hình; trên 99% hộ dân cư được sử dụng điện sinh hoạt; hàng chục công trình nước sạch phục vụ cuộc sống sinh hoạt của bà con cũng được xây dựng; nhiều xã miền núi có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế; trên 95% phòng học vùng miền núi được xây dựng kiên cố và bán kiên cố…

Diện mạo nông thôn mới ở các xã, bản có nhiều khởi sắc.

Ở nhiều nơi, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên đã đồng hành cùng bà con trong lao động, sản xuất, từ đó giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện đã từng bước tạo tiền đề cơ bản để các địa phương có những chuyển biến rõ rệt về mọi mặt, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ông Lừ Văn Chung, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ và tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá để vươn lên thoát nghèo, số hộ nghèo giảm theo từng năm. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư, xây dựng khang trang làm chuyển biến rõ rệt bộ mặt nông thôn; sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được phát triển.

Cùng với huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, các địa phương khác ở Sơn La cũng đã và đang triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ngoài những chính sách hỗ trợ về kinh tế, các địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, y tế, văn hóa….

Đến nay, 100% các xã vùng dân tộc miền núi của tỉnh có đủ hệ thống trường học các cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến THCS; tất cả các xã đặc biệt khó khăn đều có các lớp cắm bản thuận lợi cho học sinh đi học... Cùng với đó, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các DTTS luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo xuyên suốt.

Hiện tại, 100% các xã vùng dân tộc thiểu số của tỉnh được đầu tư và duy trì hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở, điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật. Hàng trăm khu dân cư thuộc vùng dân tộc thiểu số có nhà văn hóa đạt chuẩn. Đồng bào tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Ông Lường Văn Toán, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La cho biết: Các chính sách được cụ thể hóa đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho bộ mặt vùng dân tộc phát triển toàn diện. Cơ sở hạ tầng, đường, điện, giao thông, thủy lợi, trường lớp học và các công trình phúc lợi khác được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm dần từ 3 đến 5%/năm, giúp đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến về nhận thức, đổi mới về phong tục tập quán sản xuất, tăng thu ổn định và cải thiện đời sống, đặc biệt bước đầu đã hình thành kinh tế thị trường.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tỉnh Sơn La đã xây dựng Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư giảm nghèo bền vững, giải quyết những khó khăn, bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Từ đó giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La./.

 

Trấn Long/VOV Tây Bắc

 

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao