Cập nhật ngày: 27/1/2021

VOV4.VN – Đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc chăm chú dõi theo diễn biến của đại hội Đảng, tin tưởng vào quyết tâm của Đại hội đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

 

Dõi theo phiên khai mạc đại hội Đảng sáng hôm qua, ông Tòng Lục Quân, cán bộ, đảng viên ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vui mừng những thành tựu to lớn của đất nước đạt được cũng như các chủ trương của Đảng được đề cập trong báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại đại hội với niềm tin và sự quyết tâm cao về một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới của đất nước.

Ông Quân tin tưởng vào các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 10 năm tới. Ông tâm đắc với những vấn đề mới, nổi bật như: thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

(Ảnh minh họa)

Một điểm ông Quân rất tâm đắc, là đảng ta xác định  nhân dân là trung tâm sự nghiệp đổi mới và lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân để đánh giá các tổ chức và cán bộ, đảng viên.

Những năm qua, nhân dân đã đặc biệt ấn tượng với công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nay tiếp tục tin tưởng và kỳ vọng khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh trong báo cáo chính trị về công tác này

(Ảnh minh họa)

Ông Cao Đức Hải, cán bộ hưu trí ở thành phố Lào Cai cho biết: Đại hội XII của Đảng đề cập việc đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và Đại hội lần này khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Với những kết quả nổi bật trong công tác này trong 5 năm vừa qua đã trở thành mấu chốt củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

 

Nhóm phóng viên VOV Tây Bắc

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao