Cập nhật ngày: 19/4/2018

VOV4.VN - Trong năm 2018, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được đầu tư hơn 40 tỷ đồng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn vươn lên giảm nghèo bền vững.

 

Trong năm nay, 11 xã và 116 thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được hưởng lợi từ chương trình 135 của Chính phủ, với tổng nguồn vốn đầu tư là 40,8 tỷ đồng. Trong đó, 30 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, nguồn vốn còn lại ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho người dân.

Ngày càng có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng

Ông Bon Yô Soan, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng, cho biết, với nguyên tắc đầu tư tập trung, không dàn trải, kết hợp với nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án đầu tư khác, Chương trình giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn 135 của Chính phủ đầu tư tại Lâm Đồng sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả cao, đảm bảo đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tiếp tục giảm xuống còn khoảng 2,5% vào cuối năm nay theo mục tiêu đã đặt ra.

     Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao