Cập nhật ngày: 27/1/2021

VOV4.VN - Đồng bào các dân tộc Tây Bắc đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với sự tin tưởng và kỳ vọng ở Đại hội kỳ này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

Pá Khoang là một trong những bản khó khăn của xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bản có 32 hộ, với 173 nhân khẩu, trong đó có 17 hộ nghèo, ngoài ra là hộ cận nghèo. Đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là trồng ngô, sắn trên đất dốc. Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Vàng A Chụng, Trưởng bản Pá Khoang bày tỏ: “Bản Pá Khoang hiện nay chưa có nhà văn hoá, điện, đường giao thông đi lại rất khó khăn. Vì vậy mong rằng sau Đại hội, Đảng, Nhà nước sẽ giúp đỡ cho bản có điện, có đường để cuộc sống của bà con được ổn định hơn”.

Bản Mường Và, xã Mường Và có hai dân tộc Lào và Thái cùng sinh sống. Bản có 435 hộ, trong đó dân tộc Lào chiếm hơn 70% dân số. Qua theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang diễn ra tại Hà Nội, bà con ở bản Mường Và cũng rất quan tâm và mong muốn Đại hội sẽ có những chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Ông Lò Văn Diệm, dân tộc Lào, Trưởng bản Mường Và cho biết: Mong muốn Đại hội Đảng lần thứ 13 này sẽ tiếp tục quan tâm đề ra được những chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Lào chúng tôi, để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia .”.

Phong cảnh hồ Pá Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Mường Giôn là xã vùng 2 còn nhiều khó khăn của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Xã có 4 dân tộc sinh sống, trong đó có dân tộc Kháng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã và đang cùng nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, xoá đói, giảm nghèo. Đến nay, đời sống vật chất, cũng như tinh thần của bà con đã từng bước được nâng lên, bà con luôn đoàn kết, một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Tuy nhiên, trước nguy cơ mai một một số phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc thiểu số, trong đó có nét văn hóa của dân tộc Kháng, bà con các dân tộc ở xã Mường Giôn kỳ vọng Đại hội sẽ có những chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Ông Hoàng Văn Học, dân tộc Kháng, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bày tỏ: “Hướng tới thành công Đại hội Đảng lần thứ 13, chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách dân tộc. Trong đó, có dân tộc Kháng, làm sao để gìn giữ được phong tục tập quán, tiếng nói, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống của dân tộc mình, để gìn giữ cho thế hệ mai sau không bị mai một ”./.

VOV Tây Bắc

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao