VOV4.VN - Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có đạo tại vùng ĐBSCL đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin vào một kỳ đại hội thành công, tiếp tục có những quyết sách lãnh đạo đất nước phát triển, kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

 

Từ nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống kinh tế của bà con giáo dân thành phố Cần Thơ không ngừng được nâng lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đồng bào các dân tộc Đăk Lăk trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh:VOV Tây Nguyên

Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Cần Thơ cũng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ mấy ngày qua rất vui khi biết Đại hội XIII của Đảng sắp khai mạc, bởi lẽ sau mỗi kỳ đại hội Đảng sẽ có nhiều chủ trương chính sách mới giúp những người có đạo nói chung và đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ nói riêng ngày càng phát triển hơn.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết: Với khí thế mới, niềm tin và kỳ vọng mới là Đại hội sẽ đưa ra chủ trương, quyết sách hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế ở giai đoạn mới. Và trong không khí vui mừng đó, giới đồng bào công giáo chúng tôi mong muốn Đại hội mới này sẽ có những nhân tố mới.”

(Tặng quà các nhà sư ở Trà Vinh nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay)

Trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và bà con dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng nói riêng rất phù hợp với tâm tư nguyện vọng của bà con.

Hiện nay, tại vùng đồng bào Khmer sinh sống, kinh tế, văn hóa, dân trí của bà con ngày càng phát triển và tiến bộ. 

Còn ông Thạch Sen, người dân tộc Khmer, Trưởng Ban quản trị chùa Mahatup (chùa Dơi), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết : Hiện nay đồng bào Khmer tin vào đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, bởi các chủ trương, chính sách đã phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con. Hiện nay, kinh tế phát triển, khi mức sống của bà con được nâng caophong trào học tập, văn hóa tiến bộ hơn trước nhiều. Đồng bào tin rằng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để đưa đất nước phát triển đi lên.

Nhiều năm qua Đảng có nhiều nghị quyết, chỉ thị thiết thực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Trà Vinh nói riêng.

(Đặt trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

Từ những nghị quyết, chỉ chị này đã giúp hộ nghèo là đồng bào Khmer trong tỉnh Trà Vinh giảm nhanh từng năm, đời sống ngày càng nâng lên, theo đó nhu cầu về thực hiện văn hóa, phong tục Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh cho biết:Sau khi các chủ trương chính sách của Đảng về dân tộc, tôn giáo đi vào cuộc sống chư tăng đồng bào phật tử Khmer rất phấn khởi. Bản thân Hòa thượng cũng như đồng bào rất tin tưởng vào Đại hội 13 sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách dân tộc, tiếp tục tạo điều kiện cho chư tăng tu học, cũng như trong lễ hội trong sinh hoạt đúng với phong tục, đúng với văn hóa người dân tộc”./.

 

Thanh Tú, Sa Oanh, Thạch Hồng/VOV ĐB Sông Cửu Long

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao