Tên bài hát: Lần cỏ cáp tới (Dịch nghĩa: Chuyện tình đôi ta)

 

Hát theo điệu sli, dân tộc Nùng phàn slình

 

Thể hiện: Nhóm nghệ nhân xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao