Khát vọng tuổi trẻ

Sáng tác: Vũ Hòang

Biểu diễn: Nhóm FM-Nhóm PIANO-Nhóm Lá Xanh-Nhóm B.O.M-Nhóm múa Phương Việt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương