Chúc mừng năm mới

Nhạc: Thảo Dung

Lời: Thảo Dung – Bùi Thắng

Diễn xuất: Nhóm Tik Tik Tak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương