Tấm lòng thầy thuốc

Nhạc: Lê Xuân Thọ - Lời thơ: Bùi Thanh Hải

Thể hiện: Đăng Thuật-Thành Lê

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương