Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông: Tổng thư ký ntu\k kan tâm ton nsum Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lah rjăp, NATO ndrel Liên minh Châu Âu (EU) kâp rnơm tâm nau tâm boh đah Tổng thống mhe geh săch bah Mỹ Joe Biden mra ntơm nau [ư nau kan tâm lơ 20/1 ndrel ntoh nau u\ch tâm rnglăp tay nau tâm boh rloh rlau Đại Tây Dương geh âk nau nkol a[aơ, ko\ kơt lah ntru\t dăng nau kan mpeh âk ding. Tâm nau nsôih gay ntru\t dăng tâm boh, Tổng thư ký Stoltenberg ho\ jă wa Biden tât râng r[u\n gưl prêh NATO yơn lah nar ri ê geh mbơh kloh. Tâm nrôk nê, Kruanh Hội đồng Châu Âu Charless Michel ko\ đă [ư du nau mâp măt đah Tổng thống mhe geh săch Biden ndrel ăp rđau kan EU./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương