Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông: Tổng thống Iran Hassan Rouhani lơ 20/1 kuăl jă N’gâng kan dăch tât bah Mỹ plơ\ tay nau nchrăp kan ndrak nsiu năm 2015 ndrel jăng lơi ăp nau mhal đah Iran. Ntoh nau klơ tivi, Tổng thống Rouhani ân lah, nau dơi a[aơ mpeh Mỹ. Lah Mỹ plơ\ tay nau nchrăp kan ndrak nsiu 2015, Iran ko\ mra ryơk ăp nau ton bah nơm tâm nau tâm ton. Wa Joe Biden, nu\ih ndơn kan lơ 20/1 ân gi\t mra rnglăơp tay nau nchrăp kan ndrak nsiu đah Iran lah dak aơ kơt ti\ng ăp nkô| nau kan. Nua duh jêr đah mỹ ndrel Iran ho\ hao duh kơp ntơm năm 2018, rnôk Tổng thống Donald Trump jăng lơi nau kan ndrak nsiu đah Iran ndrel rmôt P5+1./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương