Bi êdah asa\p kha\p êkei mniê (Lời tỏ tình)

Dân ca: Êđê

Thể hiện: Aê Thơi

{uôn C|uê, xã {a\ng Adrê`, huyện Krông Ana, tỉnh Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương