Hơlêm klo tơblăh ayăt (Động viên chồng đi đánh giặc)

                        Dân ca: Bahnar

                        Thể hiện: Tây Thị Thu Hà

                        Plei Nge Te\ng, thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương