Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

 

  VOV4.M’nông: Nhih pah kan dak si lam ntu\r neh (WHO) mhe aơ uănh năl nău dơi nu^h [on lan lam ntu\r neh dơi cho\l nsum đah nuh srê Covid-19, ntơm bah nê ndơ\ luh trong nkra. Ơh nău ôp báo chí, nu^h rnâng kan khoa học bah WHO năl lah, a[aơ lam ntu\r neh geh ta nâm 10% rnoh nu^h luh dak săk cho\l dơi đah kaman SARS-CoV-2. Tâm nê, lôch geh bôk nău bah ăp rơh gu\ m^n dak cho\l dơi đah kaman lam ntu\r neh an saơ, 50- 60% rnoh nu^h ta 1 đêt nkual [on têh gu\ âk nu^h ho\ geh dak săk dăng cho\l đah nău ji. Yơn lah, nău dja mô di lah le\ ma 1 nkual [on têh, mô lah nkual, mô lah neh dak dơi geh rnoh cho\l nsum lam [on lan đah Covid-19.  Kơp ntơm bah rnôk nuh srê Covid-19 ntoh lam ntu\r neh, “dăng cho\l nsum lam [on lan” way lah nău u\ch geh bah âk dak gay ơm plơ\ tay đah nău rêh kơt ơm./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương