Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông – Ta rơh r[u\n tal 2 Ban nt^m rđau trong kan săch đại biểu Quốc hội khoá 15 n’hanh đại biểu HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026 [ư kêng măng nđaơ (4/3) ta Hà Nội, Uỷ viên Bộ chính trị, Kruanh Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đă, trong kan uănh nđôi săch an [ư ngăn ngên, lah geh nău ndra [ư tih, mô đăp mpăn ue\h lăng, mô di trong [ư, sam [u\t sam tra, ndoh ndơ ri ơm lah, gay ăp ngih pah kan dơi kan ơm mkra. Ntoh ngơi ta R[u\n nchră, wa Trần Thanh Mẫn đă, ăp nu^h Ban nt^m rđau trong kan dăch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ndăn jêh ăp sam [u\t sam tra, tâm ôp tâm nchră an ban Nt^m rđau [ư ăp nău kan nchră an rơh săch, to\ng ăp di ngăch, di luật. Đah nău kan khlay tâm nar tât, Ban nt^m rđau trong kan săch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam [ư tay nău nt^m, ơh an [on lan, ăp rmôt kan mpeh nu^h pah kan săch.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương