Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

          VOV4.Mnông – Ban nt^m rđau ngih dak njrăng n’gang srê Covid-19 an g^t, ăp nu^h way kan dôl ndăn gay ơm geh vaccine njrăng Covid-19, pă t^ng ăp rmôt nu^h kơl lor. T^ng Ban nt^m rđau, tât aơ tay vaccine njrăng Covid-19 mbra dơi jêh n’hanh to\ng ăp, r[o\ng tât ntơm jêh mpeh jo\ jong nu^h [on lan mbra dơi chuh an dơm kơt tâm bôk nău chuh pơk hvi. Bah meng ne\ geh du gưl jêt vaccine rwa\t an ăp nu^h dơi trok prăk âk lơn. Ta năp ne\, t^ng Kruanh n’gâng kan dak si, tâm năm 2021, Việt Nam u\ch geh 150 rkeh d^ng vaccine an lam [on lan. N’gâng kan dak le\ geh ton dơn 30 rkeh d^ng vaccine bah ntu\k ntop kơl t^ng bôk nău kan COVAX (nsrôih s^t Việt Nam tâm khay 6 du\t năm 2021), nkre nglăp rwa\t 30 d^ng vaccine bah công ty Astrazeneca. Kơt ne\, tâm năm 2021, Việt Nam nchrăp geh 60 rkeh d^ng vaccine.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương