Pơk uănh mông nar djăt: 8/12/2020

VOV4.M’nông: Nar 10/12 tât, Công ty Nanogen ta nkual [on têh Hồ Chí Minh (ngoăy tâm 4 ntu\k njêng vaccine Covid-19 bah Việt Nam) kan nsum đah Học viện Quân y mbra sơch ngăn nu^h u\ch lor rlong chuh gay n’gul khay 12 mbra rlong [ư chuh vaccine. Aơ lah ndơ vaccine lor bôk năp bah Việt Nam [ư njêng rlong chuh ta nu^h. Tâm bôk nău rlong chuh vaccine Covid-19 bah Công ty Nanogen, Học viện Quân y mbra sơch ntơm bah 20 tât 60 nu^h u\ch râng êng. Lah geh nău tam mbra [ư rlong chuh lam hvi lơn an nklăp 400 nu^h. Bah năp nê, ntil vaccine Covid-19 bah Công ty Nanogen ho\ lôch rlong chuh ta ndơ mât n’hanh dơi nhih pah kan dơi kan nsing nơm tâm dak n’hanh dak bah dih uănh năl di rnoh gay rlong chuh ta nu^h./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương