Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2020

 

VOV4.M’nông: Bộ Y tế, Học Viện Quân y (Bộ Quốc Phòng) n’hanh Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen ho\ ntơm rlong ngăn chuh n’gang lor bôk năp vaccine COVID-19 Nano Covax ta nu^h ntơm bah nar 10/12. Mô ho\ tă geh du ntil vaccine ta dak he I gu\ m^n, [ư njêng ndăn ngăch kơt vaccine Covid-19. Ntơm nơh, gay njêng geh 1 ntil vaccine ân jo\ rlău 7 tât 12 năm, a[aơ dơn hôm n’gul năm gu\ m^n, [ư njêng, ndơ geh [ư vaccine “made in Việt Nam” lor bôk năp dơi uănh năl rlong geh nău dơi tam ta ndơ mât, nê lah vaccine Nanocovax bah Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen ta nkual [on têh Hồ Chí Minh. Công ty Nanogen lah rjăp: vaccine Nanocovax mô dơn ton ns^t tay nău tam mât njrăng rlău 6 khay bah năp nuh srê Covid-19 n’hanh rnoh thuk (nklăp 120.000 prăk/n’glai chuh) ma hôm “hăn trong glăt, wơt lor bôk năp” tâm rơh tâm rlong njêng vaccine Covid-19 dôl ma ndăn [ư lam ntu\r neh a[aơ./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương