Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.M’nông: Lơ 23/2, UBND n’gor Gia Lai geh nau rđau mpeh nau bonh đă jêh ăp nar rlu tết năm mhe Tân Sửu 2021. Ti\ng nê, Kruanh UBND n’gor đă ăp n’gâng kan, ntu\k kan, rmôt kan, n’gor rym ntru\nh ăp nau kan khlay. Ngăn lah, lo\ ntru\nh [ư ân rjăp ăp nau kan njrăng, rdâng srê Covid-19 ti\ng nau rđau đă bah Trung ương, mô ân thơ tha, mô njrăng nâp, kơl an mât chăm n’hâm soan [on lan ndrel [ư 2 nau kan du tơ\.

Nu\ih [on lan Gia Lai ntơm pah kan bôk năm

Nchrăp uănh n’ôi, mât rjăp nau kan gay ma rdâng đah nau tât bah srê ji. Ndrel ma nê nti\m mbơh ăp mrôt kan, ntu\k kan, nu\ih [on lan ntru\\nh ăp nau kan ê nkra, tăch rgâl, nti\m nti, ti\ng di nau ntru\nh, nti\m mpeh nau njrăng, rdâng srê Covid-19./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương