Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: T^ng rnoh nchih rgum bah Bộ thương mại Ấn Độ, Trung Quốc ho\ jêng dak tâm boh tăch rgâl du\t têh bah Ấn Độ rlău Mỹ, đah le\ rngôch ns^t geh tăch rgâl bar ding 77,7 rmen đôlar tâm năm 2020. Tâm rnôk, tăch rgâl bar ding đah Ấn Độ n’hanh Mỹ ta rnoh 75,9 rmen đôlar dơm tâm rnôk nău u\ch geh mpeh drăp ndơ tăch geh hu\ch đêt tă bah nuh srê têh Covid-19. Bol ma ho\ nchâp đă ăp trong mpăng đêt tăch rgâl kơt mpăng hang rhiăng ứng dụng mạng di động bah Trung Quốc, ntruch jo\ tay nar an do\ng ăp rnoh ntuh kơl bah Trung Quốc n’hanh kuăl jă “nsrôih ndôr êng” lôch rơh tâm lơh n’har bri n’gul năm e nơh, yơn lah Ấn Độ hôm nsing tâm âk ntil máy móc, ndơ ntru\p do\ng viễn thông n’hanh ndơ do\ng tâm rnăk wâl bah Trung Quốc đo\ng, [ư hu\ch rnoh tăch rgâl đah Trung Quốc ta rnoh bơi 40 rmen đôlar tâm năm 2020./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương