Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.Mnông – Nu^h Kruanh dak Triều Tiên Kim Kim Jong-un le\ [ư tơm du rơh r[u\n bah Quân uỷ Trung ương gay ndâk njêng “kỷ luật đạo đức cách mạng”, lơn lah rơh cán bộ tahen mom tâm tahen. Ta rơh r[u\n, nu^h kruanh Triều Tiên lah rjăp nău khlay bah ndâk njêng kỷ luật tâm tahen, mô knu\ng lah du nău kỹ thuật, ma lah nău khlay geh tât mât tay bah Đảng Lao động Triều Tiên n’hanh ntru\nh tât nău lôch ue\h ndâk njêng n’hanh ăp nău kan tahen. Wa Kim Jong-un kuăl jă n’hao nt^m nti n’hanh uănh nđôi gay đăp mpăn ăp sĩ quan nt^m rđau bah rơh mhe geh nău m^n êng chính trị n’hanh nău rêh pah kan di.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương