Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: Lah ta năp mpôl nchih báo mhe aơ, Tổng giám đốc Nhih pah kan ndrak nsiu Nguyên tử dak bah dih (IAEA) mbơh njrăng lor, mpôl dak bah dih mbra tâm rdâng đah “nău tât mhe” đah nău njêng hạt nhân bah Iran, lah dak dja n’hanh ăp dak têh ndro\ng mô dơi geh tât nău tâm ton. Nar 23/2, Iran mbơh an rlu nău t^ng [ư Nghị định thư kơi ntop bah nău tâm  ton hạt nhân năm 2015, bah ir geh nău tât bah ăp nu^h treng uănh dak bah dih tât ăp ntu\k [ư njêng hạt nhân dak dja. Tổng giám đốc IAEA kuăl jă nău an rlu do\ng Nghị định thư kơi ntop tay lah “du nău roh yot du\t khlay” đah băl mpôl dak bah dih./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương