Pơk uănh mông nar djăt: 27/2/2021

VOV4.M’nông – Thượng viện Mỹ le\ năl na nê| wa Jennifer Granholm mbra nt^m rđau N’gâng kan u\nh nar, nău ndơ\ thống đốc ơm bang Michigan jêng nu^h mhe ngăn bah chính phủ dơi quốc hội Mỹ mbơh an. Jêh rơh nklăch phiếu ta Thượng viện lah 64 phiếu tâm di n’hanh 35 phiếu dun, tâm ne\ geh tât 14 nu^h bah đảng Cộng hoà đah le\ rngôch 50 đảng viên Dân chủ ta Thượng viện kơl an đă săch đah nu^h aơ. Wa Granholm, nu^h tă [ư thống đốc Michigan bah năm 2003-2011, mbra dơi jao nău kan kơl Tổng thống Biden ntru\t nău rgâl bah Mỹ an u\nh nar kloh ue\h kơt du gâl tâm nău r[o\ng ndơ\ neh dak n’hu\ch rnoh hao carbon tâm năm 2050.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương