Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Kêng măng 4/3, khâl ndrel pah kan ta n’gor Thừa thiên Huế, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc rđau ăp n’gâng kan, ntu\k kan geh tât nau ơm jêh nau nchrăp nau ntru\nh mbơh Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội ntru\nh mpeh du đê| nau kan, nau kơl an êng đah Thừa Thiên Huế tâm nau kan mât ndrel [ư ti\ng kơt ueh ăp nau khlay bah ntu\k ơm yau ndrel nau ueh ơm bah Huế. Ntru\nh nau [ư ti\ng nau ntru\nh bah Bộ chính trị, tât rnôk aơ Chính phủ ho\ ndaka nau kan nchrăp ntru\nh bah Uỷ ban rnâng kan Quốc hội ntru\nh du đê| nau kan, ntrong kan tâm di ngăn đah Huế. Ăp nau nchrăp ntru\nh leo ân dơi kơt ti\ng tâm ăp nau kan mpeh rnoh âk, nau geh rnoh nu\ih, tâm ban nau so\k do\ng tơm prăk ân tâm di, nau geh bah du hê bôk nu\ih ndrel nau ndâk ntrong kan, nau kan ân geh kơl an Thừa thiên Huế [ư nau kan, rgum geh dơi ăp nau ueh ân ntuh kơl hun hao, đăp mpăn đah nau hun hao văng sa ndrel hun hao nau ơm, bah nê ăp nhoat n’hao nau geh jêng ân nu\ih [on lan./.

            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương