Pơk uănh mông nar djăt: 4/3/2021

 

VOV4.M’nông: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ho\ geh rơh wơt Đại sứ lor bôk năp bah ăp tiểu vương quốc Arập dơn ngoăy (UAE) ta dak dja- wa Mohamed Al Khaja. Rơh mâp [ư ta Jerusalem n’hanh bar ding ho\ tâm nchră mpeh nău hun hao tâm boh bar ding tâm ban kơt ăp trong nchrăp tâm boh săk geh ta âk  trong kan đo\ng. A[aơ, Đại sứ UAE dôl geh hăn khâl 3 nar ta Israel n’hanh tâm rơh hăn tât khâl dja, păng mbra hăn uănh ntu\k [ư Đại sứ quán ta nkual [on têh Tel Aviv, bol ma nău Israel dôl uănh Jerusalem lah thủ đô bah dak dja./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương