Pơk uănh mông nar djăt: 1/3/2021

VOV4.M’nông: Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen ton lah mra chuh văc xin njrăng rdâng srê Covid-19 bah AstraZeneca tâm lơ 4/3/2021. Lah rjăp nau aơ klơ Facebook bah păng tâm măng 28/2, Thủ tướng Campuchia  mbơh, 324 rbăn do\ng vắc xin njrăng Covid-19 geh nkra ta Ấ Độ mra tât tach ndeh mpăr Phnom penh tâm lơ 2/3/2021. Aơ lah rnoh văc xin Covid-19 bôk năp yor nau kan bah lam ntur neh njrăng rdần srê Covid-19 kơl an ân Campuchia. Ti\ng Thủ tướng Hun sen, aơ lah nau tă geh bah nau tâm boh lam ntur neh đah Campuchia ndrel ăp dak âk ding, đah Liên hợp quốc, ngăn lah ntu\k kan bah lam ntur neh ndrel ntu\k kan UNICEF. Ti\ng nau nchrăp,COVAX mra pă ân Campuchia nklăp 6,4 rkeh di\ng Vắc xin Covid-19, tâm ban nklăp 20% rnoh nu\ih (3,2 rkeh nu\ih)./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương