Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan Thổ Nhĩ Kỳ ton lah dak aơ mra ký nau nchrăp nau kan đah Ai Cập mpeh nau kan tâm nkuăl n’har bri tâm dak lêng Địa Trung Hải lah nau geh dơi. Ntoh nau klơ tivi, Kruanh n’gâng kan Thổ Nhĩ Kỳ mbơh dak aơ mra ký du nau nchrăp đah Ai Cập đah ăp nau tâm nchră mpeh nau pă n’har tâm dak lêng ti\ng nau dơi bah nau tâm boh bar dak. Thổ Nhĩ Kỳ ho\ ndơn du nau ueh ngăn nau kan bah Ai Cập rnôk [ư nau kan hăn joi dak pring tâm dak lêng n’har bah dak aơ tâm nkuăl Địa Trung Hải ndrel ryơk nkuăl dak lêng bah Thỏ Nhĩ Kỳ. Tâm khay bah năp nê, Ai Cập le\ ký 9 nau kan mhe geh tât nau joi trong dak pring tâm 24 nkuăl êng êng tâm dak lêng Địa Trung Hải./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương