Pơk uănh mông nar djăt: 4/3/2021

VOV4.M’nông: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ho\ đă nu\ih ndrel gưl kanm Iran Hassan Rouhani geh ăp nau kan ân kloh lơn ndrel ndal lơn tâm nau plơ\ ti\ng tay ăp nau nchâp đă nau kan ndrak nsiu đah ăp dak têh Phương Tây. Nau ton lah aơ ndơ\ luh tâm rnôk Iran nkri mra jut jăng lơi nau kan đah Ntu\k kan u\nh nar ndrak nsiu lam ntur neh (IAEA) mpeh nau kan mêt uănh lah Anh, Pháp ndrel ma Đức ndơ\ luh tâm rơh r[u\n nduih lah Iran. Nau mbơh tă bah ntu\k kan Tổng thống Pháp mbơh, tâm nau tâm nchră bar ding, rđau kan Pháp đă Tổng thống Iran Rouhanni tâm boh ăp nau kan đah ntu\k kan U|nh nar ndrak nsiu lam ntur neh (IAEA) mpeh nau kan ndrak nsiu, nkre ntoh nau rvê ngăn mpeh nau kan Iran tih ăp nau nchrăp kan nsum ăp ntil (JCPOA)./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương