Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: UBND n’gor Quảng Trị mhe ntru\nh nau nchrăp [ư tâm rnglăp neh dak ndrel ntơm ndâk nau kan pâl n’aih ndrel gôl dak năm 2021 rhơn ndơn di nkah 46 năm Nar rklaih Miền Nam, đăp mpăn neh dak. Ăp nau kan mra geh [ư ntơm tâm nklang khay 4 ân tât bôk khay 5 năm 2021 kơt: Nau yông cờ “Đăp mpăn neh dak”, nau tâm rlong duk vay ơm “đăp mpăn neh dak” tâm dak me Bến Hải, bôk nau kan njroh mprơ di nar ntơm [ư pâl n’aih dak lêng, gôl dak năm 2021 đah nkô| nau “Dak lêng kuăl”…Tâm nau [ư bah Bôk nau kan, n’gor Quảng Trị mra [ư Bôk nau kan Farmtrip mbơh ăp ntu\k pâl n’aih bah dak lêng, gôl dak Cồn Cỏ ndrel ăp ntu\k pâl n’aih văn háo ơm khlay bah n’gor gay joi ăp tơm ntuh kơl, leo nau kan pâl n’aih bah n’gor./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương