Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

 

VOV4.M’nông: Bộ Ngoại giao Mỹ an g^t, Nu^h đă hăn kan mha êng dak dja mpeh nkô| nău Afghanistan, wa Zalmay Khalilzad mbra geh rơh hăn khâl tât nkual, tâm nê geh Afghanistan n’hanh Qatar gay ntru\t ntrôl tâm nchră đăp mpăn đah chính phủ Afghanistan n’hanh mpôl dâk lơh Taliban. Hăn khâl jong nar mô dơi mbơh tâm rnôk dja, [ư tâm rnôk Mỹ n’hanh ăp dak tâm ton tahen Bắc Đại Tây Dương NATO dôl w^ we\ rhuăt tahen luh bah neh dak Nam Á dja; tâm rnôk ăp rơh tâm nchră êng Afghanistan nơm mô ho\ geh âk nău rgâl đo\ng. A[aơ n’gâng kan Tổng thống Mỹ Joe Biden dôl m^n uănh tay nău tâm ton đăp mpăn đah mpôl Taliban rnôk khay 2 năm e nơh. T^ng nău tâm ton, Mỹ mbra rhuăt luh le\ rngôch 2.500 tahen hôm [a [a\ luh bah Afghanistan tâm khay 5 tât. Yơn lah, nău dja dôl dơi n’gâng kan mhe bah Mỹ m^n uănh di tay na nê|./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương