Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

VOV4.M’nông – Nar 5/3, N’gâng kan Công an [ư R[u\n nchră so\k nău rgop nu^h [on lan đah nu^h dơi nchrăp nkoch mbơh an săch đại biểu Quốc hội khoá 15. T^ng ne\, N’gâng kan Công an le\ mbơh an săk 4 đồng chí dơi nchrăp nkoch an săch đại biểu Quốc hội khoá 15, geh: Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư đảng uỷ Công an Trung ương, Kruanh N’gâng kan Công an (dơi nkoch t^ng dăp an bah Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương đảng, Groi Kruanh n’gâng kan Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Groi Kruanh n’gâng kan Công an; đại tá Vũ Huy Khánh, Groi Cục trưởng Cục pháp chế n’hanh rgâl nkra hành chính, tư pháp, N’gâng kan công an (dăp an đại biểu Quốc hội chuyên trách ta Trung ương). Jêh mbơh nkoch nău kan săk nơm đah ăp đồng chí, r[u\n nchră le\ [ư nsơr ty mbơh an săk 4 đồng chí dơi nkoch an săch đại biểu Quốc hội khoá 15. R[u\n nchră le\ nsơr ty, 100% đại biểu tâm ban u\ch nkoch mbơh an 4 đồng chí.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương