Pơk uănh mông nar djăt: 27/2/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 26/02, Kruanh Ngân hàng lam ntu\r neh David Malpass ho\ kuăl jă ăp dak ngăch ký ton rvăt vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 ntơm bah rnôk a[aơ gay khân păng dăp rgum mông nar ndơ\ rgâl an du\t ơm gay nking nchăng geh nău tam nuh srê têh COVID-19. Lah ta rơh tâm nchră Bộ trưởng Tài chính G20, wa Malpass an lah đo\ng, ăp dak ân nsrôih pah kan ma âk trong [ư êng êng, nsing kalơ ntru\t ntrôl nău kloh rvah tâm ăp tâm ton đah ăp ding rvăt, nu^h tơm njêng n’hanh mpeh nu^h [ư ndranh gay ntrôl ngăch ăp nău nsrôih chuh n’gang lam ntu\r neh. Rlău ma nê, wa Malpass lah rjăp đo\ng nău khlay bah bôk nău kan nchrăp lor mpeh rgâl duh nđik trôk nar bah G20, njrăng đă an lah Ngân hàng lam ntu\r neh dôl ntơm uănh năl mpeh rgâl duh nđik trôk nar n’hanh nău hun hao bah neh dak mhe ntoh gay rgum tâm le\ rngôch ăp nău nchroh n’hanh trong kan têh dơi jo\ jong bah ăp dak./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương