Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

VOV4.M’nông: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan n’hanh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mhe aơ ho\ kuăl jă Mỹ ntlơi nău ntru\nh rmal Iran lor, gay kơl nău tâm ton hạt nhân năm 2015, rgop tâm nău đăp mpăn n’hanh têh dăng nsum bah nkual Trung Đông. Tâm du nău mbơh, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lah rjăp dak dja u\ch ro\ng n’gâng kan bah Mỹ mbra ntlơi trong rmal êng du ding ntro\ng tâm Iran, ntlơi ăp nău mpăng tâm nău têh ndro\ng bah nu^h [on lan dak dja. Hôm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov năl lah, Mỹ ân ntlơi ăp trong rmal đah Iran lor, gay mpơl nău “lhăt jăp” rnôk geh nău m^n plơ\ tay nău tâm ton hạt nhân./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương