Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

 

VOV4.M’nông: Nu^h ntơh ngơi điện Kremlin, Đmi-tri Pê-xcốp nar ntri 1/3 mbơh, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin mbra mât tâm nchră n’hanh nkra bah tâm rkeh đah ăp kruanh rđău kan dak bah dih, tâm nê geh Mỹ. Lah ta năp mpôl báo chí, wa Đmi-tri Pê-xcốp nkoch kloh, Tổng thống Pu-tin ho\ âk tơ\ mbơh nchrăp rdâk tay n’hanh hun hao tâm boh du trong nsrôih ue\h đah Mỹ, lah Mỹ geh nău kan tâm ban kơt nê đo\ng. Rlău ma nê, Tổng thống Nga way rong an êng du ding nău dơi tâm nchră đah le\ rngôch ăp dak lam ntu\r neh, nkre nkra bah le\ ăp nău tâm rkeh du\t hô ma trong tâm nkoch bri. Bah năp nê, Nga n’hanh Mỹ ho\ njong nău tâm ton koh n’hu\ch ndrak nsiu rdôl lơh mhe (New START) tât năm 2026. Aơ dơi uănh lah njuat hăn nsrôih ue\h lor bôk năp tâm boh 2 dak ta nâm rơh Tổng thống Mỹ Joe Biden./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương