Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.Mnông-N’gâng kan dak si mhe geh ntru\nh Chỉ thị mpeh n’hao [ư t^ng răng dăng ăp ntrong kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19. tâm ne\ lah na nê|, lam dak le\ rlău 80 nar mô geh kơp dơn nu^h ntưp mhe tâm ntu\k rêh jêng. Bol ma kơt ne\, ăp nu^h lăp gu\ bâh dak bah dih ntưp đah nuh srê SARS-Cov2 hôm nha geh kơp dơn tâm ba năp nơh, yor ne\ nău mbra geh ntoh ăp nău ji way geh ngăn lah mô geh mât njrăng răng dăng ăp ntrong kan njrăng n’gang. Tâm let năp tay, tâm dak mbra geh [ư âk nău pah kan, nău kan chính trị khlăy, nău pah kan njrăng rdâng nuh srê geh mbơh tâm nău mât njrăng na nê| đah rnoh mât đăp mpăn du\t na nê|.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương