Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.Mnông – Kruanh nchră nău Mỹ Antony Blinken nar 24/2 an g^t, dak Mỹ mbra [ư tay “tâm rnglăp tay nsum mpôl lam ntu\r neh” đah trong râng rơh săch nu^h kan na nê| ta Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm kan 2022-2024. Nău mbơh mhe dơi Kruanh nchră nău Mỹ njuăl tât ngih pah kan aơ tă bah video dơi rhôp bah năp ne\. Kruanh nchră nău Mỹ nkre kuăl jă nău nsrôih bah ăp dak tâm Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc gay Mỹ geh nu^h ta ngih pah kan aơ. Tâm rnôk Tổng thống Mỹ Donald Trump, đah nău kơl nkah êng, Mỹ le\ luh Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2018. Yơn lah, jêh rnôk Tổng thống Mỹ Joe Biden djôt bôk, pơng le\ ndơ\ neh dak Mỹ plơ\ tay rmôt kan aơ đah nău [ư ngih dak groi nđôi.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương