Pơk uănh mông nar djăt: 1/3/2021

VOV4.M’nông: N’gâng kan Tổng thống Mỹ Joe Biden mbơh hôm lo\ pơk hvi ăp nau tâm nchră nau kan ndrak nsiu đah Iran bol ma ăp dak mô ndơn râng tâm mâp đah Mỹ ndrel ăp dak êng bah nau nchrăp kan ndrak nsiu Iran. Nu\ih ntoh ngơi N’gâng kan nchră nau Iran bah năp nê ho\ mô ndơn nau mbơh lah Iran mra [ư nau kan tâm mâp đah Mỹ ndrel ăp dak êng bah Châu Âu gay ndâk nau nchrăp kan ndrak nsiu Iran năm 2015. Wa Khtibzadeh mbơh lah, mô di lah rnôk tâm di gay ma [ư du nau tâm mâp đah Mỹ ndrel ăp dak Châu Âu. Ti\ng nau mi\n bah Iran, Mỹ ê lor ân geh jăng lơi ăp nau kan mhal êng r[o\ng tâm Iran./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương